Voor wie

Parbleu werkt voor maakbedrijven in het mkb en voor samenwerkingsverbanden van bedrijven die:

  • meer waarde willen toevoegen en (daarmee) hun onderscheidend vermogen willen vergroten
  • nieuwe (Smart Industry) ontwikkelingen willen toepassen in hun bedrijf, producten en diensten
  • hun business- en/of verdienmodel willen aanscherpen of innoveren
  • nieuwe producten, diensten of product-dienstcombinaties willen ontwikkelen
  • hun huidige dienstverlening beter willen afstemmen op de markt en klanten
  • begeleiding zoeken bij de transitie van productbedrijf naar product-/dienstenbedrijf
Parbleu werkt voor maakbedrijven in het mkb en voor samenwerkingsverbanden van bedrijven

Voor brancheorganisaties en projectorganisaties die middels onze trajecten:

  • hun leden of achterban, overwegend mkb-bedrijven, concrete handvatten willen geven voor waardecreatie, ondernemerschap en innovatie
  • de ‘koek’ voor hun leden willen vergroten
  • hun visie versneld vertaald willen zien in concrete, waardevolle praktijkresultaten
  • nieuwe (cross sectorale) verbindingen en waardecreatie willen bevorderen en faciliteren.